Riskutbildning 1 för bil

Denna utbildning berör faktorer som påverkar trafiksäkerheten. I likhet med riskutbildning 2 (halkbanan) måste denna utbildning ha genomförts innan man skriver kunskapsprovet och genomför körprovet.

Syftet med utbildningen är att ge eleven kunskap och insikt om hur alkohol, droger och trötthet kan påverka körförmågan. Eleven ska även bli medveten om vilka risker som förekommer och hur de ska kunna undvikas.

Kursen pågår i 3,5 timmar.

Kursbokning

Du bokar dig enklast här på vår hemsida. Efter genomförd bokning får du en bekräftelse skickad till din e-post samt välkomstbrev och kursinformation.

Sök och boka kurs för riskutbildning 1