Riskutbildning 2 för bil

Här samarbetar vi med Stora Holm. Vi bokar denna åt dig när du är redo för den teori- och körmässigt.

Riskutbildning 2 är mer praktiskt inriktad. Den gör dig medveten om riskerna med bilkörning på olika underlag och varierande hastigheter. Genom utbildningen får du uppleva hur olycksrisken har samband med hastigheten och förarbeteende.

Det ger dig kunskap om vanliga olyckssituationer och insikt i möjligheterna att undvika riskerna samt hastighetens betydelse vid trafikolyckor.

Syftet är att du ska lära dig hur du undviker att hamna i svåra situationer och att du ska förstå hur till exempel hastigheten och underlag påverkar dina möjligheter att klara svårigheter.

Läs mer om riskutbildning 2 på Stora Holm