Riskutbildning 1 för MC

”Riskettan” är en teoretisk obligatorisk utbildning som handlar om riskfyllda situationer, vanliga riskbeteenden, alkohol, droger och trötthet. Kursen är helt och hållet teoretisk och kräver inga förkunskaper. När den är utförd gäller den i 5 år.
Boka här

OBS! Riskutbildning för personbil (behörighet B) kan inte tillgodoräknas för motorcykel.